Талдықорған қаласындағы кәрізді тазарту құрылыстары.

 

Талдықорған қаласы кәрізді тазарту құрылыстары қаланың солтүстік - батыс бөлігінде орналасқан. 1977 жылы іске қосылды. Құрылыстардың жобалық өнімділігі - 36000 м /тәулік. Нақты 3 өнімділігі  - 18000 - 24000 м / тәулік.

КТҚ-на биологиялық тоғандарда тазартуға дейінгі ағынды суларды толық биологиялық тазарту әдісі қабылданды. Қаланың барлық ағынды сулары диам. 1200 мм т/б коллекторлар бойынша тазарту құрылыстарына қабылдау камерасына түседі, онда ол науалар бойынша бөлініп тор ғимаратына түседі. Тор ғимаратында су торларда ұсталған және шнекті транспортерға тырмамен жойылатын ірі қоқыстан тазартылады, содан кейін суды қоқыстан жою үшін шнекті қысып түзету қабатына түседі. Сығылған қоқыс құбыр желісі бойынша контейнерге түседі. Ірі қоқыстан тазартылған сарқынды су, минералды ластануларды кетіру үшін диаметрі б. м су шеңберлі қозғалыспен көлденең құм ұстағыштар науалар бойынша келіп түседі. құм тұтқышта ұсталған минералды ластанулар тәулігіне бір рет құм алаңында гидроэлеватормен жойылады. Бұдан әрі сарқындар жұмыс тұндырғыштары бойынша  тарату үшін бірінші тұндырғыштарды бөлу тостағанына түседі. Радиалды тұндырғыштар, диаметрі 24 м., саны-4 дана. Тұндырғыштардағы қалқыма заттар тұнып, тұнба ашу үшін аэробты тұрақтандырғышқа сорғылармен жойылатын шұңқырлардағы айналмалы фермасында орналасқан қырғыштармен түбіне жиналады. Тұрақтандырғыш - ұзындығы 72м, ені 18м, тереңдігі 4,4 м. саны - 2 дана тікбұрышты резервуар. Тұнба ашығаннан кейін сусыздандыру және кептіру үшін тұнба алаңдарында жойылады. Өлшеулерден және майлы қабаттардан тазартылған  сарқынды су, биологиялық тазарту үшін аэротенкаларға түседі. Биологиялық тазарту тіршілік әрекеті оттегімен ауа арқылы берілетін микроорганизмдер арқылы жүреді. Аэротенкалар - ұзындығы 72м, ені - 18м және тереңдігі 4,4 м үшкоридорлы. Саны - 2 дана. Органикалық ластанудан тазартылған сарқынды сулар, екінші тұндырғыштарды тарату тостағанынаа түседі және жұмыс тұндырғыштары бойынша  бөлінеді, онда тұнба және судың бөлінуі жүреді. Радиалды тұндырғыштар диам.24 м, 4 дана. Айналмалы фермада орналасқан тұнба, сорғыш тұндырғыштың түбінде тұнған тұнба, тұнба камерасына түседі және эрлифтамен аэротенка регенераторына шығарылады,   ал тұрақтандырғышқа ендірілген артық тұнба тұнба таптаушыға түседі. Тазартылған сарқынды су тазартылған сарқынды судың резервуарына түседі, ол жерде  автоматты түрде сорғы арқылы биологиялық тоғандар сорылады. Биотоғандар, бұл ауданы 55 га жасанды су айдындары, онда оттегі, ауа, өсімдіктер, балықтар көмегімен биогендік элементтерден соңына дейін тазарту жүреді. Тоғандардың жеті сарқымасынан кейін, су натрий гипохлоритімен залалсыздандырылады, ол КТҚ электролиз цехындағы ас тұзының қайнатылған электролиз ерітіндісі арқылы өндіріледі. Тазартылған, залалсыздандырылған су құбыр желісі бойынша Қаратал өзеніне ағызылады.

КТҚ-да барлық тұндырғыштардағы тұнба қырғыштар мен тұнба сорғыштардың ауыстырылуы,  тор науаларының ауытырылуы, бес сорғылардың ауысырылуы жүргізілді.  Сарқынды сулардың шығуы мен кіру жолына автоматты химиялық талдау аспаптары орнатылды. Нақты уақыт режимінде бірнеше ластанудың, температура мен судың рН сағаттық көрсеткіштерін көруге болады. Ауа үрлегіштерде электр қуатын үнемдеу үшін жиіліктік түрлендіргіштер орнатылған. Сорғыларда сорғыларды пайдалану мерзімін арттыру үшін бірқалыпты іске қосу құрылғылары орнатылған. Барлық ғимараттарда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді.