Талдықорған қаласы «Жетісу Су құбыры» ҚМКК сумен жабдықтау және су бұру жүйесі бос және қол жетімді қуаттылық, сыйымдылық, орындар сондай-ақ инженерлік коммуникация сызбасы туралы ақпарат

«Жетісу Су құбыры» ҚМКК сумен жабдықтау және су бұру қызметінің реттелуін көрсетеді.

         2015 жылдың қаңтарынан бастап ҚР Заңының 09.07.1998 жылғы  «Табиғи монополиялар және реттелетін нарық туралы» 7 бабы «Бос және қол жетімді қуаттылық, сыйымдылық, орындар туралы ақпарат, сондай-ақ инженерлік коммуникация сызбасы туралы электронды деректер қорын жүргізу» 24 тармақшасымен толықтырылды.

         «Жетісу Су құбыры» ҚМКК сумен жабдықтау және су бұру қызметіне қосылу мәселелірі бойынша тұтынушыларды ашықтыққа рұқсат алумен қамтамасыз ету мақсатында табиғи монополия субъектісіндей, Сіздің назарыңызға Талдықорғңан қаласы сумен жабдықтау және су бұру жүйесі  бос және қол жетімді қуаттылық, сыйымдылық, орындар туралы ақпарат, сондай-ақ инженерлік коммуникация сызбасы туралы ақпаратты жібереді.

         Талдықорған қаласында орталықтадырылған сумен жабдықтау жүйесі суды жер асты көзінен, тұтынушыға оның дезинфекциялау және  берілуін қамтамасыз етіп отыр. Осы мақсатта сумен жабдықтау жүйесі қосады: артезиандық ұңғымалар – 44 бірлік., таза су резервуары – 11 бірлік., 1-ші,2-ші және 3-ші көтерілім сорғы станциялары – 5 бірлік., гидролизді қондырғы – 3 бірлік., сулы сулар -152,6 км және су тарататын желі – 288,9 км, 9-10 қабатты үйлердегі жоғарыланған сорғы станциялары -11 бірлік.

         Жер асты судың сапасы 18.01.2012 жылғы №104 СинПиН және МЕМСТ 2478-82 «Ауыз су» сәйкес, тұрғындардың шаруашылық-ауыз су зәруі үшін көрсетілген су сапасы талабына сәйкес.

         Қала су құбырының қондырылған өндірістік  қуаттылығы  - тәулігіне 104,0 мың м3, нақты тәулігіне максималды пайдалану 25-30,0 мын м3 жетеді.

Қаланы орталықтандырылған сумен жабдықтау - 75% елді мекенді қамтыды, ал ауылды елді мекенде жатқызылғаны  - 60%.

 

Қала су бұру жүйесі қабылдау, тазарту және тазартылған ағынды су қалдығын қамтамасыз етеді. Ауыз суды және ыстық суды пайдаланғаннан кейін тұтынушылар оларды кәріз желісіне лақтырады. Жалпы кәріз желісінің ұзындығы – 269,5 км, оның ішінде бас коллектор – 21,5 км, кәріз жүйесі – 248,0 км. Ағынды сұйықтықтың коллектор желісіне секіруі 8 бірлік мөлшердегі секіртпе кәріз станциясымен қамтылады. Одан кейін бас коллектор бойынша ағынды сулар, тәулігіне  36,0 мың м3 қуаттылықпен толық биологиялық тазартумен кәріздік тазарту құрылысы  түседі. Ағынды тазартудан кейін, табиғи жолмен су тазартылғанға дейін және Қаратал өзеніне тазартылған судың ағызылуы жүргізілетін аумағы 50,0 га биологиялық тоғанға түседі. Түсетін және тазартылған ағындардың сапасын бақылау 28 құрам бойынша тазарту құрылыстары зертханасында жүзеге асады. Ағынды су қабылдауы тәулігіне 20,0 мың м3 құрайды.

         Қалада су бұру қызметі 45% елді мекенді қамтиды, ауылды елді мекенде - 3%.

         Желілердің орналасу сызбасы Су құбырына жүгінер алдында тұтынушыға желінің барын және қосылу нүктесінің тиімділігін анықтауға мүмкіндік береді. Сумен жабдықтау және су бұру жүйесі орнатылған қуаттылық тұтынуының жүгінуінен кейін қолданыстағы желіге қосылуға мүмкіндік береді. Тұтынушылардың сумен жабдықтау және су бұру жүйесіне қосылуы техникалық шарт негізінде, табиғи монополия саласындағы (16 бөлім) реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тең қызмет рұқсаты көрсетілген Ережеге сәйкес жасалады.

         Материал, құбыр диаметрі, су пайдаланушыны нүктеге орналастыру ақпараты «ZULU» арнайы геоақпарат бағдарламасына енгізілді және «Жетісу Су құбыры» ҚМКК потенциалды тұтынушылар қызметімен  немесе компьютерлік бағдарламамен аталған қызыққан тұлғада бар  электронды пошта арқылы қабылданды.

         «Жетісу Су құбыры» ҚМКК өзінің қызметкерлерін:

         «ҚР су Кодексімен»

         ҚР «Табиғи монополиялар және реттелетін нарық туралы» Заңымен;

05.06.2009 жылғы №832 ҚР Үкіметінің Қаулысымен бекітілген «Елді мекенде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін пайдалану Ережесі».

         28.05.2009 жылғы № 788 ҚР Үкіметі Қаулысымен бекітілген «Елді мекендегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесіне ағынды суды қабылдау Ережесі»

         19.01.2012 жылғы №107 ҚР Үкіметінің Қаулысымен Бекітілген «Табиғи монополия саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тең қызмет рұқсаты көрсетілген Ереже» және сумен жабдықтау, су бұру және су фондының күзеті саласында басқа да заңды актімен  басқарылады.

 

«Жетісу Су құбыры» ҚМКК

             директоры                                                                            В.Ким